امام جمعه اصفهان: حل مشکل آب دست خداست/ کشاورزان، نان ندارند بخورند/ پلیس عاشقانه جلوی آشوبگران را گرفت

امام جمعه اصفهان: حل مشکل آب دست خداست/ کشاورزان، نان ندارند بخورند/ پلیس عاشقانه جلوی آشوبگران را گرفت