اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تکرار ادعای امارات درباره جزایر سه‌ گانه ایران ؛ این بار در مجمع عمومی سازمان ملل