تولید کننده و فروش عمده سبد پیکنیک …مشاوره و فروش انواع تجهیزات پزشکی …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوحجامت و بادکش زنان مشهد

افغانستان؛ افزایش کشتار غیرنظامیان/ نیمی از قربانیان زن و کودک هستند