ادعای یک کارشناس: به هر ایرانی ۳ هکتار زمین از مساحت کشور می‌رسد