مجموعه ترجمه رسمی تکسیمبهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …همکاری برای دورکاری از سراسر کشوردستگاه پر کن بسته بندی پودر و گرانول

حضرت امام جمعه! یعنی الان مردم کره شمالی هر شب کباب بره می‌خورند؟