اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر آموزش و پرورش: حوادث اخیر در مدارس یک منشأ اولیه داشت، اما بد معرفی شد