اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انتقاد خطیب جمعه دماوند به  اقدام دشمن شادکن شکستن قلم و بریدن زبان خبرنگاران