کرونا جشنواره «برلین» را به تعویق می‌اندازد؟

کرونا جشنواره «برلین» را به تعویق می‌اندازد؟