اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آموزش و پرورش در ایران تا کنون به آموزش غیرمستقیم فکر کرده‌است؟ جای بهترین سیستم‌های آموزشی در ایران خیلی خالیست (فیلم)