فرانسه: ایران به فعالیت‌های مغایر با برجام خاتمه دهد