اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر نیرو: کدری آب شهرکرد ادامه دارد