آمار کرونا در ایران: فوت ۷۸ نفر دیگر در ۲۴ ساعت گذشته

آمار کرونا در ایران: فوت ۷۸ نفر دیگر در ۲۴ ساعت گذشته