پمپئو: بایدن مذاکره‌کننده ضعیف به وین می‌فرستد

پمپئو: بایدن مذاکره‌کننده ضعیف به وین می‌فرستد