نایب رئیس کمیسیون بهداشت: ۱۹۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیات بر سیگار را به وزارت بهداشت نداده‌اند