اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جمعه، پایان عملیات تخریب باقی مانده ساختمان متروپل