ثبت شرکت و برند صداقتمشاوره و فروش انواع تجهیزات پزشکی …فروش عمده مواد شوینده -بهداشتی …میکسرمستغرق واجیتاتور

حداد عادل درباره حمایت از کاندیداتوری دختر شهید سلیمانی: احتمال دادیم اگر رای نیاورد، دشمنان این موضوع را دستاویز کنند