انتصاب فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی و مدیرعامل بنیاد تعاون ارتش