مجیدی: چرا برای بازی با الهلال به فکر استقلال نبودید؟/ با کسی تعارف نداریم

مجیدی: چرا برای بازی با الهلال به فکر استقلال نبودید؟/ با کسی تعارف نداریم