جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:  فضای مجازی مسدود نشود / نباید جلو فضای مجازی گرفته شود/  ولنگاری‌ها مدیریت شود/ معیشت، مانع افزایش جمعیت است