امام جمعه اردبیل: رئیس‌جمهور در سخنان خود از 2 نفر از مفاخر شیعه اردبیلی یاد کردند