دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی: پاکستان آماده است معادنی را در اختیار ما بگذارد تا در قبال آن، لوازم خانگی با برند مشترک تولید کنیم/ سوریه جلوی ورود قطعات …

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی: پاکستان آماده است معادنی را در اختیار ما بگذارد تا در قبال آن، لوازم خانگی با برند مشترک تولید کنیم/ سوریه جلوی ورود قطعات خودرو‌های ایرانی را گرفته