اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اطلاعیه بهشت زهرای تهران درباره پذیرش متوفی در روز ۱۴ خرداد