سی ان سی شیشهطراحی اپلیکیشن - انواع اپلیکیشن …تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاهفروش رم 4 و 8 گیگ DDR3

علم الهدی: رئیسی سر سفره امام زمان بزرگ شده و انگیزه خدایی دارد