اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

 سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران: بازار تهران را ایمن کنید