ممنوعیت واردات لوازم خانگی شامل همه برندهای کره است، حتی دوو و سامسونگ