اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزارت خارجه: اظهارات غیرمسئولانه برگ دیگری از بازی توخالی انگلیس و برخی کشورهای غربی است