هشدار پلیس: جاده۳۰ استان‌ لغزنده می‌شود

هشدار پلیس: جاده۳۰ استان‌ لغزنده می‌شود