لندکروزر جدید تویوتا با تغییراتی توسط یک هموطن به نام  لیبرتی واک  (+عکس)