نیویورک: گارد ملی جایگزین کادر درمان واکسینه نشده می‌شود