آیت‌اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه و  مامور به پایان رساندن پروژه ادغام بانک‌های نظامی شد