فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …بتن پارسه عرضه ضد یخ بتن /افزودنی …کشتارگاه صنعتی دامهواکش سانتریفیوژ بکوارد و فوروارد …

فاجعه کرونا در ایران: برای اولین بار، فوتی‌ها بالاتر از ۳۰۰ نفر