پاکسازی سواحل از ته سیگار با رباتی مجهز به هوش مصنوعی (+فیلم و عکس)