اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جانشین نیروی قدس سپاه: تا فتح سنگرهای کلیدی جهان به راه روشن خودمان ادامه خواهیم داد