اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مینو محرز: از دیدن جمعیت زیادی از مردم که ماسک نمی‌زنند، وحشت کردم