اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

روزنامه اعتماد: اگر نمی توانید بیکاری نخبگان را حل کنید، به آنها تندگویی هم نکنید تا از کشور نروند