پلیس اصفهان: از ساعت ۵ صبح جمعه تردد و توقف در حاشیه زاینده‌رود ممنوع است

پلیس اصفهان: از ساعت ۵ صبح جمعه تردد و توقف در حاشیه زاینده‌رود ممنوع است