اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

علم الهدی، عدول از دستور رهبری و دعوت به نفرت افکنی: آتش روی بنزین نریزید آقای امام جمعه!