جایزه بهترین فیلمبرداری جشنواره بالیوود هند برای تورج اصلانى

جایزه بهترین فیلمبرداری جشنواره بالیوود هند برای تورج اصلانى