اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ربودن گرافیتی بنکسی در اوکراین/ دیوار به سرقت رفته پیدا شد