اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

علوم پزشکی کرمان: تب کریمه کنگو، واکسن ندارد/ ریشه کنی این بیماری امکان پذیر نیست