اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیرعبداللهیان: حداقل ۴۰ درصد برنامه های سیاست خارجی بر مسائل اقتصادی و تجاری تمرکز دارد