شهردار تهران: بهشت زهرا باید قطب فرهنگی کشور شود/ساخت کانون فرهنگی 580 هکتاری در بهشت زهرا