بالشتهای طبی دورگردنی | زیرنشیمن …دستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …تعمیر تلویزیون سامسونگفروشگاه اینترنتی چراغ جادو

مردم دیگر به تعداد و قیراط «میوه» می‌خرند/ ارزان‌ترین خوراکی حال حاضر؛ آبِ شهری!