اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یک منبع آگاه: بیش از ۱۲۰۰ نفر از عاملان مؤثر در اتفاقات اخیر شناسایی شده‌اند