پیمان دفاعی استرالیا، آمریکا و بریتانیا علیه چین/ امریکا به استرالیا، زیردریایی اتمی می دهد/ فرانسه: خنجر از پشت بود