دستگاه وکیوم خانگیوکیل دادگستری گروه کلای آریا دادیارفرچه غلطکیکاغذ سیلیکون ایرانی

درگذشت اکبر ترکان؛ وداع با مدیرِ مادرزاد/ بیخودی‌الممالک نبود!