رئیسی در تماس تلفنی ماکرون: ایران در مذاکرات نتیجه گراست / گفت‌وگو ها باید به لغو تحریم‌ها منجر شود

رئیسی در تماس تلفنی ماکرون: ایران در مذاکرات نتیجه گراست / گفت‌وگو ها باید به لغو تحریم‌ها منجر شود