مرثیه‌‌ای برای طنین زمین/ آوای مهر برای روزی که ۴۰ هزار  نفر هرگز بیدار نشدند (فیلم)