زلاتان: می خواهم تا ابد در میلان بمانم

زلاتان: می خواهم تا ابد در میلان بمانم