اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزارت رفاه: ۱۹ درصد جوانان ۱۸تا ۲۴سال، دیپلم ندارند / تغییرات مکرر کتب درسی از علل افت کیفیت آموزش است